Hästskor

Hästskor Travsko Hovslagare

Forskning har visat att den fastspikade skon började användas i tidig medeltid. På 600-talet började man bygga slott och borgar på bergstoppar. Hästarna fick mindre ytor att röra sig på, ofta stod de långa perioder i sin egen dynga.

Hovarna blev försvagade av dålig blodcirkulation och ammoniak och i den steniga terrängen fick hästen allt oftare problem med hovsjukdomar. Inledningsvis var det prinsars och knektars hästar och hovar som skoddes. Vanligt folks hästar levde mer naturligt och behövde/hade inte skor.

Utvecklingen drev dock på och snart skoddes fler och fler hästar. Så länge hästskor har existerat har man noterat att hästen några år efter att den skotts började visa tecken på sjukdomar som inte varit kända tidigare hos oskodda hästar.


Texten ovan är sammanfattad och hämtad från Nordiska Hovvårdsförbundets hemsida.

När hoven under aktion träffar underlaget, sker detta med en kraft om ca 1500 kg. Man bedömer att ca 70% av stötupptagningen sker i hov och ben, vilket ofta leder till förslitningar och skador.

CABATO® är en världsunik hästsko, som med Expanding Hoof System® gör det möjligt för hoven att röra sig naturligt, vilket främjar den viktiga hovmekanismen. Läs mer om hovmekanismen här.

Läs mer om CABATO Nöjd Kund Garanti
och Expanding Hoof System, EHS